Einweg Lupen

Volk Einweg Iridektomie Kontaktglas - 10 Stück

Volk Einweg Iridektomie Kontaktglas - 10 Stück

EUR 165,00

zzgl. 19 % USt, zzgl. Versandkosten

Volk G-4 Gonioskop Einweg Gonioskop - 10 Stück

Volk G-4 Gonioskop Einweg Gonioskop - 10 Stück

EUR 165,00

zzgl. 19 % USt, zzgl. Versandkosten

Volk Einweg OP Lupe Prism - 10 Stück

Volk Einweg OP Lupe Prism - 10 Stück

EUR 195,00

zzgl. 19 % USt, zzgl. Versandkosten

Volk Einweg OP Lupe Bi-Concave - 10 Stück

Volk Einweg OP Lupe Bi-Concave - 10 Stück

EUR 195,00

zzgl. 19 % USt, zzgl. Versandkosten

Volk Einweg OP Lupe Wide Field - 10 Stück

Volk Einweg OP Lupe Wide Field - 10 Stück

EUR 195,00

zzgl. 19 % USt, zzgl. Versandkosten

Volk Einweg OP Lupe Magnifying - 10 Stück

Volk Einweg OP Lupe Magnifying - 10 Stück

EUR 195,00

zzgl. 19 % USt, zzgl. Versandkosten

Volk Einweg OP Lupe Flat - mit oder ohne SSV - 10 Stück

Volk Einweg OP Lupe Flat - mit oder ohne SSV - 10 Stück

EUR 195,00

zzgl. 19 % USt, zzgl. Versandkosten

Volk G-3 Gonioskop Einweg Fundusglas - 10 Stück

Volk G-3 Gonioskop Einweg Fundusglas - 10 Stück

EUR 165,00

zzgl. 19 % USt, zzgl. Versandkosten

Volk1 Einweg Ophthalmoskopierlupe  28D - 10 Stück

Volk1 Einweg Ophthalmoskopierlupe 28D - 10 Stück

EUR 189,00

zzgl. 19 % USt, zzgl. Versandkosten